مشاوره تحصیلی

تست پرتکرار کنکور

تست محبوب طراح کنکور سراسری

این ویدیو بسیار جالب و اصولی طراحی شده.در این ویدیو به تست محبوب کنکور سراسری که هر سال یک تست را در کنکور به خودش اختصاص میدهد پرداختیم.

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس